ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย…โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโ่รงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัดจัดกิจกรรมตามพัฒนกาการของนักเรียนตาม 6 กิจกรรมหลัก  1.  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  3.กิจกรรมสร้างสรรค์      4. กิจกรรมเล่นตามมุม  5. กิจกรรมกลางแจ้ง  6.กิจกรรมเกมการศึกษา

(เพิ่มเติม…)

ข่าวกิจกรรม

งานเว็บไซค์โรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ข่าวกิจกรรม

ครูและบุคลากรเรียนรู้การอัพโหลดเวบ รร.

26 มีนาคม 2560 คณะครูและบุคลากร เรียนรู้วิธีการนำเข้าข้อมูลเวบไซต์ (เพิ่มเติม…)

ข่าวกิจกรรม

คณะครูร่วมงานฟ้อนรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

16 กุมภาพันธ์ 2560 17.00 น. คณะครูร่วมงานฟ้อนรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พร้อมรำถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร. 9 และ ฉลองวันครบรอบ 220 ปี จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น

ข่าวกิจกรรม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การเข้าเยี่ยมและเก็บข้อมูล..กก.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์