ครูและบุคลากรเรียนรู้การอัพโหลดเวบ รร.

26 มีนาคม 2560 คณะครูและบุคลากร เรียนรู้วิธีการนำเข้าข้อมูลเวบไซต์  เพื่อพัฒนาเวบไซต์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  ตามหน้าเพจ ที่ตนรับผิดชอบ โดย วิทยากร อ.นะริส กุสะโร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ราชมงคล ปัจจุบัน รับราชการที่ สนง. ชลประทาน จ.ร้อยเอ็ด  สถานที่เีัรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 3 อาคาร 5

 

ผอ.กล่าวแนะนำวิทยากรและที่มาของกิจกรรม

 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวัดผล อนุบาล บริหาร โภชนาการ และนักการ มาพร้อมหน้า

 

เรียนรู้ด้วยความเอาใจใส่

About the author /