ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่ : โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

600 ถนนวุฒาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4322-2701
E-mail Address : Nonnongwat@hotmail.com

แผนที่การเดินทาง (Google Map)